Search form

Matie 9:11

11Bʋ nɩ 'o dɛdiilɛ 'mʋ, ‑ye Falisi꞊tumu a nahuin, ʋ 'ye dɛ a ‑gbɛ nɩ. ‑Ye ʋ le ‑Yusu a ‑naagbopʋ nɩ, ʋ nɔ: «Dɛ‑ nue 'klɛɛ, 'a nɩ tɔɔnyɔ, ɔ kɔ 'blʋwli'tɛnyʋ kɔ nahuindʋ ‑gbo 'hɛɛn, ‑ʋ kɔ 'klɔ 'de 'o ye 'sii, 'ʋ nɩ 'o dɛdihuoo ‑do ke gbo 'le? Ɔ 'de wɛn ye blɛ bɔ nu wɛn dɛ a ‑gbɛ.»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index