Search form

Matie 9:35

‑Tɛ ‑Yusu kɔ la nahuin 'plɔplɔ a wɔlɩ

(Makɩ 6.34; Luku 10.2)

35‑Tɛ dɛ a ‑gbɛ, ɛ ‑hi, ‑ye ‑Yusuu ke na 'dɩɛ 'bii, 'ɔɔ Nyɩsʋa a ‑tɩ tɔɔ, 'ke 'le Nyɩsʋa a kayuo gbo, 'ɔɔ Nyɩsʋa a ꞊hapʋtitie ꞊nʋ po, ‑ɛ nyi ꞊tu, ‑tɛ Nyɩsʋa di nahuin a win a kekɔɔlɛ nu, kɔ, 'ɔɔ nahuin a 'kʋɛi 'bii ‑wɔ, ɩ kɔ 'ɛ nɩ kɩkladɛ ꞊de 'hɛɛn.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index