Search form

Rɔmʋkʋɛ 1:8

Pɔlʋ, ɔɔ ‑hʋa bɔ mu 'le Nyɩsʋa a nahuin ꞊nʋ ‑wɔn, ‑ʋ nɩ 'le Rɔmʋdɩɔ 'mʋ

8Ye‑hɛdɛ, 'nɩɩ 'na Bu Nyɩsʋa ‑nyi 'wio 'a nɩ ‑ta 'mʋ, 'ke 'le ‑Yusu 'Klɩsʋ a 'dʋ 'kwli 'mʋ. Dakʋ 'bii, ʋ nyi 'nɩ 'wɔn, ‑ɛ mɔ, a kuo ‑Yusu 'Klɩsʋ ye ꞊wlʋ.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index