Search form

Rɔmʋkʋɛ 11:8

8'Waa ‑ta 'mʋ, ʋ 'crɩɛ la nɩ, 'ke 'le Nyɩsʋacrɩɩnɩɛ 'kwli 'mʋ, ‑ɛ mɔ: «Nyɩsʋa nue nɩ, 'ʋ 'nɩnɩ yrii dɛ ꞊de 'mʋ lɛ, 'ɔ ka 'waa 'yii ke, kɔ, 'ɔ ka ‑wɛ 'waa nʋɩ yrɛ. Kʋɛ la 'le gbo, ‑bo yɛ ‑nyrɔwɔ ‑gbo ke, kɛ ɛ 'kɩɛ nɩɛ 'mʋ.»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index