Search form

Rɔmʋkʋɛ 4:11

11Ti ꞊nʋ ‑kɔ 'yri ɔ 'de la ye a 'bɛɛ, 'ke Nyɩsʋa 'sio la 'o ye, 'ke 'o ꞊nɔ ye, ‑tɛ Abrahamʋ a ‑gbɛ nu, 'ɔ kuo ꞊wlʋ ye a ‑tɩ. ‑Tɛ dɛ a ‑gbɛ, ɛ ‑hi, Nyɩsʋa lo la nɩ, ‑ɛ mɔ, bɔ 'bɛ ye. Ye'bɩbɛ a ‑gbɛ, ɛ mɔ la yriilɛ'ɛ nɩ, ‑ɛ nye la nahuin tɔɔ, ‑ɛ mɔ, Abrahamʋ kuo la Nyɩsʋa ye ꞊wlʋ, 'ɔ 'sii la 'o ye, 'ke 'o Nyɩsʋa ye. 'A ‑tɩ, nahuin 'bii ꞊nʋ, ‑ʋ 'de ye 'bɛ, 'plɩɩ ‑ʋ kuo Nyɩsʋa ꞊wlʋ ye, nahuin a ‑gbɛ, Abrahamʋ mɔ ‑wɛ 'waa bu'u nɩ. ‑Tɛ Nyɩsʋa nu la, 'ɔ 'sii la 'o Abrahamʋ ye, 'ke 'o 'a dɩɔnʋ ye, kɛ ɔɔ nu, 'ɔɔ ‑wɛ 'o nahuin a ‑gbɛ ye 'sii.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index