Search form

Rɔmʋkʋɛ 4:9

9‑Tɩ ‑gbo, Dafidɩ ꞊tu la, ꞊be ɛ ꞊hɛn 'nyrɛ, ‑Juukʋɛɛ ‑do, nʋ‑ kɔ plɔ a bleelɛ? 'Ʋʋn, nahuin ꞊nʋ, ‑ʋ 'de ‑Juukʋɛ, ʋ di ‑wɛ kɔ plɔ a bleelɛ. ‑Tɛ ‑a po wɛn, Abrahamʋ, ɔ kuo la Nyɩsʋa ye ꞊wlʋ. Nɛ‑ nue, Nyɩsʋa 'ɔ 'sio la 'o ye, 'ke 'o ꞊nɔ ye.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index