Search form

Rɔmʋkʋɛ 5:15

15Kɛɛ, ʋ 'hɔn ‑wɛ a ‑gbɛ, ʋ nɩ lɛ 'dɔdɔ. ꞊Hapʋdɛ, Nyɩsʋa nu ‑a mʋ 'mʋ, 'ke 'le ‑gbʋgbɛkɔ 'kwli 'mʋ, ɛ 'de Adamʋ a dɛ 'kuku ye 'we. Nahuoon ‑do a ‑gbɛ, ‑ɔ mɔ Adamʋ, 'a dɛ 'kuku a ‑tɩ, nahuin 'plɔplɔ 'ʋʋ lɛ 'kʋkʋ. Kɛɛ, Nyɩsʋa a ꞊hapʋdɛ, ɔɔ ‑a mʋ 'mʋ nu, 'ke 'le ‑gbʋgbɛkɔ 'kwli 'mʋ, ɛ ‑hi 'o ꞊o. ꞊Hapʋdɛ a ‑gbɛ, ɔ nue 'mʋ nahuin 'plɔplɔ, 'ke 'o nahuoon ‑do, ‑ɔ mɔ ‑Yusu 'Klɩsʋ a ‑ta 'mʋ.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index