Search form

Rɔmʋkʋɛ 5:20

20Nyɩsʋa ‑nyi nahuin tetei nɩ, ‑ɛ die nu, ʋ 'mue yrii, ‑ɛ mɔ, 'waa 'yilɛnyre‑tɔplɩ ‑huo nɩ. 'Bɩa ꞊ba nye yrii, ‑ɛ mɔ, ‑a nɩ 'yilɛnyre‑tɔplɩ ‑huo nɩ, ‑ye ‑a nye ‑wɛ 'nɩ yrii, ‑ɛ mɔ, Nyɩsʋa a ꞊hapʋdɛ, ɔ nu ‑a mʋ 'mʋ, 'ke 'le ‑gbʋgbɛkɔ 'kwli 'mʋ, ɛ bii ke, 'ɛ ‑hi 'o ‑a nɩ 'yilɛnyre‑tɔplɩ 'mʋ.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index