Search form

Rɔmʋkʋɛ 6:3

3꞊Be a 'die yi, ‑ɛ mɔ, ‑tɛ ʋ po ‑a mʋ 'nie 'lu lɛ, ‑a kɔ ‑Yusu 'Klɩsʋ 'hɛɛn, ‑a ‑mʋɛ nɩ. Ɛ ꞊hɛn 'nyrɛ, ‑tɛ ɔ nu la, 'ɔ 'kʋ la, kɛ ‑a nu, ꞊a 'kʋ ‑wɛ.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index