Search form

Rɔmʋkʋɛ 8:22

22‑A yie nɩ, ‑ɛ mɔ, kʋɛ 'le ‑wlu꞊tuelɛ 'yie 'mʋ gbo, ‑bo yɛ ti ‑gbo ke, Nyɩsʋa a nunu‑tɔplɩ a ‑gbɛ, ɩɩ lɛ nu wɔlɩ, kɔ, 'ɩɩ ‑wɛ ꞊sʋɛ 'ye, ɛ 'we ꞊nɔ nyrʋgba ye, ‑ɔɔ ‑ŋla a ꞊sʋɛ a 'yiye.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index