Search form

Rɔmʋkʋɛ 8:23

23‑A nɩ ‑gbɛ, ‑ʋ mɔ ye‑hɛnahuin, ɔ ‑nyi 'a ‑Hihiu, ‑aa ‑wɛ lɛ nu wɔlɩ, 'ke 'le ‑a nɩ ꞊wlɩ ke. Kɛɛ, ‑nyrɔwɔ ‑kɔ 'mʋ ɔ di ‑hlɩn 'o ‑a mʋ pepe' 'mʋ poo, ɔ di ‑hlɩn ‑wɛ ‑a mʋ ‑nyi 'hʋɩn yrayrɩ. ‑Nyrɔwɔ a ‑gbɛ, nɔ‑ ‑aa ‑pre 'dɔ.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index