Search form

Rɔmʋkʋɛ 8:35

35‑Yusu 'Klɩsʋ nʋɛ ‑a mʋ 'mʋ nɩ. ‑A kɔ ꞊nɔ 'hɛɛn, nahuon ꞊de 'die 'le ‑wɛ, bɔ ‑hɩhɩa ‑a mʋ 'yi 'mʋ lɛ, ‑ɛ die nu, ɔ 'mʋ ‑a nɩ 'mʋnʋɛlɛ 'kee. 'Bɩa ꞊baa ꞊sʋɛ 'ye, ꞊ba kɔ 'kla‑wliye'yɩya, kɔ, nahuin 'bʋʋ ‑a mʋ ꞊sʋɛ ꞊tue, kɔ, kanʋ 'bʋʋ ‑a mʋ nu, ꞊ba 'de 'hʋɩn'mʋpuedɛ kɔ, kɔ, ‑gbetie kɔ 'kʋkʋɛ 'hɛɛn 'bɩɩ ‑a mʋ yɛ, ꞊be ‑tɔplɩ a ‑gbɛ, ɩ ꞊hɛn 'nyrɛ, ‑Yusu 'Klɩsʋ 'de 'klɛɛ lele ‑a mʋ 'mʋ nʋɛ? 'Ʋʋn, ɛ 'de lɛ 'mʋ nɩ. Ɔ 'kɩɛ nʋɛ ‑a mʋ 'mʋ.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index