Search form

Rɔmʋkʋɛ 8:38

38'N yie nɩ ‑tɛɛ, ‑ɛ mɔ, ɛ 'de dɛ ꞊de kɔ, ‑bɛ di ‑a mʋ 'yi 'mʋ lɛ ‑hɩhɩa, ‑a kɔ ‑Yusu 'Klɩsʋ 'hɛɛn, ‑ɛ die nu, ɔ 'mʋ ‑a nɩ 'mʋnʋɛlɛ 'kee. Mɔ, ꞊ba 'kɩɛ pue ‑hʋnhlʋn, ‑hoo' ꞊baa 'kʋ, ɔ 'kɩɛ nʋɛ ‑a mʋ 'mʋ. 'Kuo, kɔ 'ɛ nɩ 'klɩkenɩdɛ ꞊de, kɔ kɛkɛ a ‑tɔplɩ kɔ ‑ŋaŋa a nɩnɩ 'hɛɛn, ɩ bi 'le ye,

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index