Search form

Rɔmʋkʋɛ 8:39

39kɔ 'klɩ, ‑ɩ nɩ 'le yakɔ 'mʋ kɔ ‑tʋtʋ gbo, kɔ 'ɛ nɩ dɛ ꞊de, ɛ 'die 'le ‑wɛ bɛ ka Nyɩsʋa ye, 'ke bɔ 'de ‑a mʋ 'mʋ nʋɛ. Dɛ ꞊nʋ, ‑Yusu 'Klɩsʋ nu, 'ke 'o ‑a nɩ ‑ta 'mʋ, ɛ nye ‑a mʋ 'nɩ tɔɔ, ‑ɛ mɔ, Nyɩsʋa nʋɛ ‑a mʋ 'mʋ nɩ.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index