Search form

Rɔmʋkʋɛ 9:22

22Nyɩsʋa 'bɔɔ ‑hʋa bɔ 'we ꞊nɔ yɩnunyɔ ye, ꞊be ‑n kʋɛ 'le ‑wɔn? Nyɩsʋa nye 'nɩ ‑hʋa, 'ke nahuin bʋ yie, ‑ɛ mɔ, ɔ ‑wɛ 'le bɔ po ‑wɛ yrʋ nɩ, kɔ, 'ɔ nɩ 'klɩ ke. Nɛ‑ kɔ ‑tɩ, 'ɔ kɔ ꞊wlʋ a 'lɩla 'dɔ, 'ke 'o nahuin ꞊nʋ ke, ɔɔ yrʋ lɛ poo, 'plɩɩ ‑ʋ blɛ 'kʋkʋɛ ye.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index