Search form

Rɔmʋkʋɛ 9:5

5Nʋ‑ mɔ ‑a nɩ bu gblaka Abrahamʋ a 'yuo a 'yuo. Nʋ‑ kɔ ‑hɛyri ʋ kɔ ‑wɛ 'le ‑Yusu 'Klɩsʋ, ‑ɔ mɔ Nyɩsʋa, ‑ɔ kɔɔ 'ɛ nɩ dɛ ꞊de win ke. ‑Ba baa Nyɩsʋa 'ɛ nɩ ti. Kɛ'ɛ nɩ, bɛ nɩ 'mʋ.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index