Search form

ปฐม‍กาล 11

หอ​บา‌เบล

1คน​ทั้ง‍หลาย​ทั่ว​โลก​พูด​ภา‌ษา​เดียว​กัน และ​มี​ศัพท์​สำ‌เนียง​เดียว​กัน 2เมื่อ​พา​กัน​อพ‌ยพ​ไป​ทิศ​ตะวัน‍ออก ก็​พบ​ทุ่ง‍ราบ​ใน​แดน​เมือง​ชินาร์ จึง​ตั้ง​หลัก‍แหล่ง​อยู่​ที่‍นั่น 3แล้ว​ต่าง​คน​ต่าง​ก็​พูด​กัน​ว่า “มา​เถิด เรา​จง​ทำ​อิฐ เผา​ให้​สุก​แข็ง” เขา​จึง​มี​อิฐ​ใช้​ต่าง​หิน และ​มี​ยาง​มะตอย​ใช้​ต่าง​ปูน‍สอ 4เขา​ทั้ง‍หลาย​จึง​ว่า “มา​เถิด เรา​จง​สร้าง​เมือง​ขึ้น​และ​ก่อ​หอ​ให้​ยอด​เทียม​ฟ้า ให้​เรา​ทำ​ชื่อ‍เสียง​ไว้ มิ​ฉะนั้น​เรา​จะ​ต้อง​กระ‌จัด‍กระ‌จาย​ไป​ทั่ว​พื้น​แผ่น‍ดิน” 5พระ‍เจ้า​เสด็จ​ลง​มา​ทอด‍พระ‍เนตร​เมือง และ​หอ​ที่​มนุษย์​ก่อ‍สร้าง​ขึ้น​นั้น 6แล้ว​พระ‍เจ้า​ตรัส​ว่า “ดู‍เถิด คน​เหล่า​นี้​เป็น​ชน‍ชาติ​เดียว มี​ภา‌ษา​เดียว นี่​เป็น​เพียง​เบื้อง‍ต้น​ของ​สิ่ง​ที่​เขา​จะ​ทำ และ​เขา​ตั้ง‍ใจ​จะ​ทำ​อะไร​ก็​ทำ​ได้​ทั้ง‍นั้น 7มา‍เถิด​เรา​จง​ลง​ไป ทำ​ให้​ภา‌ษา​ของ​เขา​วุ่น‍วาย​ต่าง​กัน​ไป อย่า​ให้​เขา​พูด​เข้า‍ใจ​กัน​ได้” 8พระ‍เจ้า​จึง​ทรง​ทำ​ให้​เขา กระ‌จัด‍กระ‌จาย​จาก​ที่‍นั่น​ไป​ทั่ว​พื้น​แผ่น‍ดิน คน​เหล่า‍นั้น​ก็​เลิก​สร้าง​เมือง​นั้น 9เหตุ​ฉะนี้​จึง​เรียก​เมือง​นั้น​ว่า​บา‌เบล เพราะ‍ว่า​ที่‍นั่น​พระ‍เจ้า​ทรง​ทำ​ให้​ภา‌ษา​ของ​เขา​วุ่น‍วาย​ไป และ​พระ‍เจ้า​ทรง​ทำ​ให้​พวก​เขา​กระ‌จัด‍กระ‌จาย​ไป​ทั่ว​พื้น​แผ่น‍ดิน

เชื้อ‍สาย​ของ​เชม

(1 พศด. 1:24-27)

10ต่อ‍ไป​นี้​เป็น​เชื้อ‍สาย​ของ​เชม เมื่อ​เชม​มี​อายุ​ได้​ร้อย​ปี​ก็​มี บุตร​ชื่อ​อาร‌ปัค‌ชาด​หลัง​น้ำ‍ท่วม​สอง​ปี 11ตั้ง‍แต่​เชม​มี​บุตร​คือ​อาร‌ปัค‌ชาด​แล้ว ก็​มี​อายุ​ต่อ‍ไป​อีก​ห้า‍ร้อย​ปี มี​บุตร​ชาย​หญิง​อีก​หลาย​คน

12เมื่อ​อาร‌ปัค‌ชาด มี​อายุ​ได้​สาม‍สิบ‍ห้า​ปี ก็​มี​บุตร​ชื่อ​เช‌ลาห์ 13ตั้ง‍แต่​อาร‌ปัค‌ชาด​มี​บุตร​คือ​เช‌ลาห์​แล้ว ก็​มี​ชีวิต​ต่อ‍ไป​อีก​สี่‍ร้อย​สาม​ปี มี​บุตร​ชาย​หญิง​อีก​หลาย​คน

14เมื่อ​เช‌ลาห์​มี​อายุ​ได้​สาม‍สิบ​ปี ก็​มี​บุตร​ชื่อ​เอ‌เบอร์ 15ตั้ง‍แต่​เช‌ลาห์​มี​บุตร​คือ​เอ‌เบอร์​แล้ว ก็​มี​ชีวิต​ต่อ‍ไป​อีก​สี่‍ร้อย​สาม​ปี มี​บุตร​ชาย​หญิง​อีก​หลาย​คน

16เมื่อ​เอ‌เบอร์​มี​อายุ​ได้​สาม‍สิบ‍สี่​ปี ก็​มี​บุตร​ชื่อ​เป‌เลก 17ตั้ง‍แต่​เอ‌เบอร์​มี​บุตร​คือ​เป‌เลก​แล้ว ก็​มี​ชีวิต​ต่อ‍ไป​ได้​อีก​สี่‍ร้อย​สาม‍สิบ​ปี มี​บุตร​ชาย​หญิง​อีก​หลาย​คน

18เมื่อ​เป‌เลก​มี​อายุ​ได้​สาม‍สิบ​ปี​ก็​มี​บุตร​ชื่อ​เรอู 19ตั้ง​แต่​เป‌เลก​มี​บุตร​คือ​เรอู​แล้ว ก็​มี​ชีวิต​ต่อ‍ไป​อีก​สอง​ร้อย​เก้า​ปี มี​บุตร​ชาย​หญิง​อีก​หลาย​คน

20เมื่อ​เรอู​มี​อายุ​ได้​สาม‍สิบ‍สอง​ปี ก็​มี​บุตร​ชื่อ​เส‌รุก 21ตั้ง‍แต่​เรอู​มี​บุตร​คือ​เส‌รุก​แล้ว ก็​มี​ชีวิต​ต่อ‍ไป​อีก​สอง‍ร้อย​เจ็ด​ปี มี​บุตร​ชาย​หญิง​อีก​หลาย​คน

22เมื่อ​เส‌รุก​มี​อายุ​ได้​สาม‍สิบ​ปี ก็​มี​บุตร​ชื่อ​นา‌โฮร์ 23ตั้ง‍แต่​เส‌รุก​มี​บุตร​คือ​นา‌โฮร์​แล้ว ก็​มี​ชีวิต​ต่อ‍ไป​อีก​สอง‍ร้อย​ปี มี​บุตร​ชาย​หญิง​อีก​หลาย​คน

24เมื่อ​นา‌โฮร์​มี​อายุ​ได้​ยี่‍สิบ‍เก้า​ปี ก็​มี​บุตร​ชื่อ​เท‌ราห์ 25ตั้ง‍แต่​นา‌โฮร์​มี​บุตร​คือ​เท‌ราห์​แล้ว ก็​มี​ชีวิต​ต่อ‍ไป​อีก​ร้อย​สิบ‍เก้า​ปี มี​บุตร​ชาย​หญิง​อีก​หลาย​คน

26เมื่อ​เท‌ราห์​มี​อายุ​ได้​เจ็ด‍สิบ​ปี​ก็​มี​บุตร ชื่อ​อับ‌ราม นา‌โฮร์ และ​ฮา‌ราน

เชื้อ‍สาย​ของ​เท‌ราห์

27ต่อ‍ไป​นี้​เป็น​เชื้อ‍สาย​ของ​เท‌ราห์ เท‌ราห์​มี​บุตร​ชื่อ อับ‌ราม นา‌โฮร์ และ​ฮา‌ราน ฮา‌ราน​ก็​มี​บุตร​ชื่อ​โลท 28ส่วน​ฮา‌ราน​สิ้น​ชีวิต​ก่อน​เท‌ราห์ ผู้​เป็น​บิดา​ใน​แผ่น‍ดิน​ที่​ตน​บัง‍เกิด คือ​เมือง​เออร์​ของ​ชาว​เคล‌เดีย 29อับ‌ราม​กับ​นา‌โฮร์​ต่าง‍ก็​ได้​ภรรยา ภรรยา​ของ​อับ‌ราม​ชื่อ​ซา‌ราย ภรรยา​ของ​นา‌โฮร์​ชื่อ​มิล‌คาห์ มิล‌คาห์​เป็น​บุตรี​ของ​ฮา‌ราน ฮา‌ราน​เป็น​บิดา​ของ​มิล‌คาห์ และ​อิส‌คาห์ 30ฝ่าย​นาง​ซา‌ราย​นั้น​เป็น​หมัน หา​มี​บุตร​ไม่

31เท‌ราห์​ก็​พา​อับ‌ราม​บุตร​ของ​ตน​กับ​โลท​หลาน​ชาย คือ​บุตร​ของ​ฮา‌ราน​และ​นาง​ซา‌ราย​บุตร​สะใภ้ คือ​ภรรยา​ของ​อับ‌ราม ออก​จาก​เมือง​เออร์​ของ​ชาว​เคล‌เดีย จะ​เข้า​ไป​ใน​แผ่น‍ดิน​คา‌นา‌อัน แต่​เมื่อ​เขา​ทั้ง‍หลาย​มา​ถึง​เมือง​ฮา‌ราน​แล้ว​ก็​อา‌ศัย​อยู่​ที่​นั่น 32รวม​อายุ​เท‌ราห์​ได้​สอง‍ร้อย​ห้า​ปี เท‌ราห์​ก็​สิ้น​ชีวิต​ใน​เมือง​ฮาราน

ฉบับ1971

© 1971 Thailand Bible Society

More Info | Version Index