Search form

ปฐม‍กาล 3

มนุษย์​ไม่​เชื่อ​ฟัง​พระ‍เจ้า

1ใน​บรร‌ดา​สัตว์‍ป่า​ที่​พระ‍เจ้า​ทรง​สร้าง​นั้น งูฉลาด​กว่า​หมด มัน​ถาม​หญิง​นั้น​ว่า “จริง​หรือ​ที่​พระ‍เจ้า​ตรัส​ห้าม​ว่า ‘อย่า​กิน​ผล​จาก​ต้น‍ไม้​ใดๆ​ใน​สวน​นี้’ ” 2หญิง​นั้น​จึง​ตอบ​งู​ว่า “ผล​ของ​ต้น‍ไม้​ต่างๆ​ใน​สวน​นี้​เรา​กิน​ได้ 3เว้น​แต่​ผล​ของ​ต้น‍ไม้​ที่​อยู่​กลาง​สวน​นั้น พระ‍เจ้า​ตรัส​ห้าม​ว่า ‘อย่า​กิน​หรือ​ถูก‍ต้อง​เลย มิ​ฉะนั้น​จะ​ตาย’ ” 4งู​จึง​พูด​กับ​หญิง​นั้น​ว่า “เจ้า​จะ​ไม่​ตาย​จริง​ดอก 5เพราะ​พระ‍เจ้า​ทรง​ทราบ​อยู่​ว่า เจ้า​กิน​ผล‍ไม้​นั้น​วัน‍ใด ตา​ของ​เจ้า​จะ​สว่าง​ขึ้น​ใน​วัน‍นั้น แล้ว​เจ้า​จะ​เป็น​เหมือน​พระ‍เจ้า คือ​สำ‌นึก​ใน​ความ​ดี​และ​ความ​ชั่ว” 6เมื่อ​หญิง​นั้น​เห็น​ว่า ต้น‍ไม้​นั้น​น่า​กิน และ​น่า​ดู​ด้วย ทั้ง​เป็น​ต้น‍ไม้​ที่​มุ่ง‍หมาย​จะ​ให้​เกิด​ปัญ‌ญา จึง​เก็บ​ผล‍ไม้​นั้น​มา​กิน แล้ว​ส่ง​ให้​สามี​กิน​ด้วย เขา​ก็​กิน 7ตา​ของ​เขา​ทั้ง‍สอง​คน​ก็​สว่าง​ขึ้น จึง​สำ‌นึก​ว่า​ตน​เปลือย‍กาย​อยู่ ก็​เอา​ใบ​มะเดื่อ​มา​เย็บ​เป็น​เครื่อง​ปก‍ปิด​ร่าง​ไว้

8เวลา​เย็น​วัน‍นั้น เขา​ทั้ง‍สอง​ได้‍ยิน​เสียง​พระ‍เจ้า​เสด็จ​ดำ‌เนิน​อยู่​ใน​สวน ชาย​นั้น​กับ​ภรรยา​ก็​หลบ‍ไป​ซ่อน‍ตัว​อยู่​ใน​หมู่​ต้น‍ไม้​ใน​สวน​นั้น ให้​พ้น​จาก​พระ‍พักตร์​พระ‍เจ้า 9พระ‍เจ้า​ทรง​เรียก​ชาย​นั้น​และ​ตรัส​ถาม​เขา​ว่า “เจ้า​อยู่​ที่‍ไหน” 10ชาย​นั้น​ทูล​ว่า “ข้า‍พระ‍องค์​ได้‍ยิน​พระ‍สุรเสียง​ของ​พระ‍องค์​ใน​สวน​ก็​เกรง‍กลัว เพราะ​ข้า‍พระ‍องค์​เปลือย‍กาย​อยู่ จึง​ได้​ซ่อน‍ตัว​เสีย” 11พระ‍องค์​จึง​ตรัส​ว่า “ใคร​เล่า​บอก​เจ้า​ว่า​เจ้า​เปลือย‍กาย เจ้า​กิน​ผล‍ไม้​ที่​เรา​ห้าม​มิ‍ให้​กิน​นั้น​แล้ว​หรือ” 12ชาย​นั้น​ทูล​ว่า “หญิง​ที่​พระ‍องค์​ประ‌ทาน​ให้​อยู่​กิน​กับ​ข้า‍พระ‍องค์​นั้น ส่ง​ผล‍ไม้​นั้น​ให้​ข้า‍พระ‍องค์ ข้า‍พระ‍องค์​จึง​รับ‍ประ‌ทาน” 13พระ‍เจ้า​ตรัส​ถาม​หญิง​ว่า “เจ้า​ทำ​อะไร​ไป” หญิง​นั้น​ทูล​ว่า “งู​ล่อ‍ลวง​ข้า‍พระ‍องค์ ข้า‍พระ‍องค์​จึง​ได้​รับ‍ประ‌ทาน” 14พระ‍เจ้า​จึง​ตรัส​แก่​งู​ว่า

“เพราะ​เหตุ​ที่​เจ้า​ทำ​เช่น‍นี้

เจ้า​จะ​ต้อง​ถูก​สาป‍แช่ง​มาก​กว่า​สัตว์​ใช้​งาน​และ​สัตว์‍ป่า​ทั้ง‍ปวง

จะ​ต้อง​เลื้อย​ไป​ด้วย​ท้อง

จะ​ต้อง​กิน​ผง‍คลี‍ดิน​จน​ตลอด​ชีวิต

15เรา​จะ​ให้​เจ้า​กับ​หญิง​นี้​เป็น​ศัตรู​กัน

ทั้ง​พงศ์‍พันธุ์​ของ​เจ้า​และ​พงศ์‍พันธุ์​ของ​เขา​ด้วย

พงศ์‍พันธุ์​ของ​หญิง​จะ​ทำ​ให้​หัว​ของ​เจ้า​แหลก

และ​เจ้า​จะ​ทำ​ให้​ส้น‍เท้า​ของ​เขา​ฟก‍ช้ำ

16พระ‍องค์​ตรัส​แก่​หญิง​นั้น​ว่า

“เรา​จะ​เพิ่ม​ความ​ทุกข์​ลำ‌บาก​ขึ้น​มาก‍มาย

ใน​เมื่อ​เจ้า​มี‍ครรภ์​และ​คลอด‍บุตร

ถึง​กระ‌นั้น​เจ้า​ยัง​ปรารถ‌นา​สามี

และ​เขา​จะ​ปก‍ครอง​ตัว​เจ้า”

17พระ‍องค์​จึง​ตรัส​แก่​อา‌ดัมว่า

“เพราะ​เหตุ​เจ้า​เชื่อ​ฟัง​คำ‍พูด​ของ​ภรรยา

และ​กิน​ผล‍ไม้​ที่​เรา​ห้าม แผ่น‍ดิน​จึง​ต้อง​ถูก‍สาป​เพราะ​ตัว​เจ้า

เจ้า​จะ​ต้อง​หา​กิน​บน​แผ่น‍ดิน​ด้วย​ความ ทุกข์​ลำ‌บาก​จน​ตลอด​ชีวิต

18แผ่น‍ดิน​จะ​ให้​ต้น‍ไม้​และ​พืช​ที่​มี​หนาม​แก่​เจ้า

และ​เจ้า​จะ​กิน​พืช​ต่างๆ​ของ​ทุ่ง‍นา

19เจ้า​จะ​ต้อง​หา​กิน​ด้วย​เหงื่อ​อาบ​หน้า

จน​เจ้า​กลับ​เป็น​ดิน​ไป

เพราะ​เรา​สร้าง​เจ้า​มา​จาก​ดิน

เจ้า​เป็น​ผง‍คลี‍ดิน

และ​จะ​ต้อง​กลับ​เป็น​ผง‍คลี‍ดิน​ดัง‍เดิม”

20ชาย​นั้น​เรียก​ภรรยา​ของ​ตน​ว่า เอ‌วาเพราะ​นาง​เป็น​มารดา​ของ​ปวง‍ชน​ที่​มี​ชีวิต 21พระ‍เจ้า​ทรง​ทำ​เสื้อ​ด้วย​หนัง‍สัตว์​ให้​อา‌ดัม กับ​เอ‌วา​สวม​ปก‍ปิด​กาย

22แล้ว​พระ‍เจ้า​ตรัส​ว่า “ดู‍เถิด มนุษย์​มา​เป็น​เหมือน​ผู้​หนึ่ง​ใน​พวก​เรา​แล้ว โดย​ที่​รู้​สำ‌นึก​ใน​ความ​ดี​และ​ความ​ชั่ว บัด‍นี้ อย่า​ปล่อย​ให้​เขา​ยื่น​มือ​ไป​หยิบ​ผล​ต้น‍ไม้ แห่ง​ชีวิต​มา​กิน แล้ว​มี​อายุ​ยืน​ชั่ว​นิรันดร์” 23เพราะ​เหตุ‍นั้น​พระ‍เจ้า​จึง​ทรง​ขับ‍ไล่​เขา​ออก‍ไป​จาก​สวน​เอเดน ให้​ไป​ทำ‍ไร่​ทำ‍สวน​ใน​ที่‍ดิน​ที่​ตัว​ถือ​กำ‌เนิด​มา​นั้น 24พระ‍องค์​ทรง​ไล่​ชาย​นั้น​ออก‍ไป และ​ทรง​ตั้ง​พวก​เค‌รูบ ทาง​ด้าน​ทิศ​ตะวัน‍ออก​แห่ง​สวน​เอเดน และ​ตั้ง​กระ‌บี่​เพลิง​อัน​หนึ่ง​ที่​หมุน ได้​รอบ​ทิศ​ไว้​เฝ้า​ทาง​ที่​จะ​เข้า​ไป​สู่​ต้น‍ไม้​แห่ง​ชีวิต​นั้น

ฉบับ1971

© 1971 Thailand Bible Society

More Info | Version Index