Search form

มัท‌ธิว 1

ลำ‌ดับ​พงศ์​ของ​พระ‍เยซู‍คริสต์

(ลก. 3:23-38)

1หนัง‌สือ​ลำ‌ดับ​พงศ์​ของ​พระ‍เยซู‍คริสต์ ผู้​เป็น​เชื้อ‍สาย​ของ​ดา‌วิด ผู้​สืบ​ตระ‌กูล​เนื่อง​มา​จาก​อับ‌รา‌ฮัม

2อับ‌รา‌ฮัม​มี​บุตร​ชื่อ​อิส‌อัค อิส‌อัค​มี​บุตร‍ชื่อ​ยา‌โคบ ยา‌โคบ​มี​บุตร​ชื่อ​ยู‌ดาห์​และ​พี่​น้อง​ของ​เขา 3ยู‌ดาห์​มี​บุตร​ชื่อ​เป‌เรศ​กับ​เศ‌ราห์​เกิด​จาก​นาง​ทา‌มาร์ เป‌เรศ​มี​บุตร​ชื่อ​เฮส‌โรน เฮส‌โรน​มี​บุตร​ชื่อ​ราม 4ราม​มี​บุตร​ชื่อ​อัม‌มี‌นา‌ดับ อัม‌มี‌นา‌ดับ​มี​บุตร​ชื่อ​นาโชน นาโชน​มี​บุตร​ชื่อ​สัล‌โมน 5สัล‌โมน​มี​บุตร​ชื่อ​โบ‌อาส​เกิด​จาก​นาง​รา‌หับ โบ‌อาส​มี​บุตร​ชื่อ​โอ‌เบด​เกิด​จาก​นาง​รูธ โอ‌เบด​มี​บุตร​ชื่อ​เจสซี 6เจสซี​มี​บุตร​ชื่อ​ดา‌วิด​ผู้​เป็น​กษัตริย์

ดา‌วิด​มี​บุตร​ชื่อ​ซา‌โล‌มอน​เกิด​จาก​นาง​ซึ่ง​แต่​ก่อน​เป็น​ภรรยา​ของ​อุรี‌ยาห์ 7ซา‌โล‌มอน​มี​บุตร​ชื่อ​เร‌โห‌โบ‌อัม เร‌โห‌โบ‌อัม​มี​บุตร​ชื่อ​อา‌บี‌ยาห์ อา‌บี‌ยาห์​มี​บุตร​ชื่อ​อา‌สา 8อา‌สา​มี​บุตร​ชื่อ​เย‌โฮ‌ชา‌ฟัท เย‌โฮ‌ชา‌ฟัท​มี​บุตร​ชื่อ​โย‌รัม โย‌รัม​มี​บุตร​ชื่อ​อุส‌ซี‌ยาห์ 9อุส‌ซี‌ยาห์​มี​บุตร​ชื่อ​โย‌ธาม โย‌ธาม​มี​บุตร​ชื่อ​อา‌หัส อา‌หัส​มี​บุตร​ชื่อ​เฮ‌เซ‌คี‌ยาห์ 10เฮ‌เซ‌คี‌ยาห์​มี​บุตร​ชื่อ​มนัส‌เสห์ มนัส‌เสห์​มี​บุตร​ชื่อ​อา‌โมน อา‌โมน​มี​บุตร​ชื่อ​โย‌สิ‌ยาห์ 11โย‌สิ‌ยาห์​มี​บุตร​ชื่อ​เย‌โค‌นิ‌ยาห์​กับ​พวก​พี่‍น้อง​ของ​ท่าน เกิด​เมื่อ​คราว​ต้อง​ถูก‍กวาด​ไป​เป็น​เชลย​ยัง​กรุง​บา‌บิ‌โลน

12ครั้น​ต้อง​ถูก‍กวาด​ไป‍ยัง​กรุง​บา‌บิ‌โลน​แล้ว เย‌โค‌นิ‌ยาห์​ก็​มี​บุตร​ชื่อ​เช‌อัล‌ทิ‌เอล เช‌อัล‌ทิ‌เอล​มี​บุตร​ชื่อ​เศ‌รุบ‌บา‌เบล 13เศ‌รุบ‌บา‌เบล​มี​บุตร​ชื่อ​อา‌บี‌ยุด อา‌บี‌ยุด​มี​บุตร​ชื่อ​เอ‌ลี‌ยา‌คิม เอ‌ลี‌ยา‌คิม​มี​บุตร​ชื่อ​อา‌ซอร์ 14อา‌ซอร์​มี​บุตร​ชื่อ​ศา‌โดก ศา‌โดก​มี​บุตร​ชื่อ​อา‌คิม อา‌คิม​มี​บุตร​ชื่อ​เอ‌ลี‌อูด 15เอ‌ลี‌อูด​มี​บุตร​ชื่อ​เอ‌เล‌อา‌ซาร์ เอ‌เล‌อา‌ซาร์​มี​บุตร​ชื่อ​มัท‌ธาน มัท‌ธาน​มี​บุตร​ชื่อ​ยา‌โคบ 16ยา‌โคบ​มี​บุตร​ชื่อ​โย‌เซฟ สามี​ของ​นาง​มา‌รีย์ พระ‍เยซู​ที่​เรียก​ว่า​พระ‍คริสต์​ก็​ทรง​บัง‍เกิด​มา​จาก​นาง​มา‌รีย์​นี้

17ดัง‍นั้น​ตั้ง‍แต่​อับ‌รา‌ฮัม​ลง​มา​จน​ถึง​ดา‌วิด​จึง​เป็น​สิบ‍สี่​ชั่ว​คน และ​นับ​ตั้ง‍แต่​ดา‌วิด​ลง​มา จน​ถึง​ต้อง​ถูก‍กวาด​ไป​เป็น​เชลย​ยัง​กรุง​บา‌บิ‌โลน เป็น​เวลา​สิบ‍สี่​ชั่ว​คน และ​นับ​ตั้ง‍แต่​ต้อง​ถูก‍กวาด​ไป​เป็น​เชลย​ยัง​กรุง​บา‌บิ‌โลน จน​ถึง​พระ‍คริสต์​เป็น​สิบ‍สี่​ชั่ว​คน

พระ‍กำ‌เนิด​ของ​พระ‍เยซู‍คริสต์

(ลก. 2:2-7)

18เรื่อง​พระ‍กำ‌เนิด​ของ​พระ‍เยซู‍คริสต์​เป็น​ดัง‍นี้ คือ​มา‌รีย์​ผู้​เป็น​มารดา​ของ​พระ‍เยซู​นั้น เดิม​โย‌เซฟ​ได้​สู่‍ขอ​หมั้น​กัน​ไว้​แล้ว ก่อน​ที่​จะ​ได้​อยู่​กิน​ด้วย​กัน​ก็​ปรา‌กฏ​ว่า มา‌รีย์​มี​ครรภ์​แล้ว​ด้วย​เดช​พระ‍วิญ‌ญาณ​บริ‌สุทธิ์ 19แต่​โย‌เซฟ​คู่‍หมั้น​ของ​เขา​เป็น​คน​มี​ธัมมะ ไม่​พอใจ​ที่​จะ​แพร่ง‍พราย​ความ​เป็น​ไป​ของ​เธอ หมาย​จะ​ถอน​หมั้น​เสีย​ลับๆ 20แต่​เมื่อ​โย‌เซฟ​ยัง​คิด​ใน​เรื่อง​นี้​อยู่ ก็​มี​ทูต​องค์​หนึ่ง​ของ​พระ‍เป็น​เจ้า มา​ปรา‌กฏ​แก่​โย‌เซฟ​ใน​ความ​ฝัน​ว่า “โย‌เซฟ​บุตร​ดา‌วิด อย่า​กลัว​ที่​จะ​รับ​มา‌รีย์​มา​เป็น​ภรรยา​ของ​เจ้า​เลย เพราะ‍ว่า​ผู้​ซึ่ง​ปฏิ‌สนธิ​ใน​ครรภ์​ของ​เธอ​เป็น​โดย​เดช​พระ‍วิญ‌ญาณ​บริ‌สุทธิ์ 21เธอ​จะ​ประ‌สูติ​บุตร‍ชาย แล้ว​เจ้า​จง​เรียก​นาม​ท่าน​ว่า เย‌ซู เพราะ‍ว่า​ท่าน​เป็น​ผู้​ที่​จะ​โปรด​ช่วย​ชน‍ชาติ​ของ​ท่าน​ให้​รอด​จาก​ความ​ผิด​บาป​ของ​เขา” 22ทั้ง‍นี้​เกิด​ขึ้น​เพื่อ​จะ​ให้​สำ‌เร็จ​ตาม​พระ‍วจนะ​ของ​พระ‍เป็น​เจ้า ซึ่ง​ตรัส​ไว้​โดย​ผู้​เผย​พระ‍วจนะ​ว่า

23ดู‍เถิด หญิง​พรหม‌จารี​คน​หนึ่ง​จะ​ตั้ง​ครรภ์

และ​คลอด​บุตร‍ชาย​คน​หนึ่ง

และ​เขา​จะ​เรียก​นาม​ของ​ท่าน​ว่า

อิม‌มา‌นู‌เอล

(แปล‍ว่า​พระ‍เจ้า​ทรง​อยู่​กับ​เรา) 24ครั้น​โย‌เซฟ​ตื่น​ขึ้น​ก็​กระ‌ทำ​ตาม​คำ​ซึ่ง​ทูต​ของ​พระ‍เจ้า​สั่ง​นั้น คือ​ได้​รับ​มา‌รีย์​มา​เป็น​ภรรยา 25แต่​มิ‍ได้​สม‍สู่​กับ​เธอ​จน​ประ‌สูติ​บุตร‍ชาย​แล้ว และ​โย‌เซฟ​เรียก​นาม​ของ​บุตร​นั้น​ว่า​เย‌ซู

ฉบับ1971

© 1971 Thailand Bible Society

More Info | Version Index