Search form

เฉลยธรรมบัญญัติ 1:35

35‘จะ​ไม่‍มี​สัก​คน​เดียว​ใน​ชาติ‍พันธุ์​ที่​ชั่ว​นี้ จะ​ได้​เห็น​แผ่น‍ดิน​ดี​นั้น ที่​เรา​ปฏิ‌ญาณ​ว่า​จะ​ให้​แก่​บรรพ‌บุรุษ​ของ​พวก‍เจ้า

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index