Search form

เฉลยธรรมบัญญัติ 3:19

19ส่วน​ภรรยา บุตร​เล็กๆ กับ​ฝูง‍ปศุ‌สัตว์​ของ​ท่าน​(เพราะ​ข้าพ‌เจ้า​ทราบ​อยู่​แล้ว​ว่า ท่าน‍ทั้ง‍หลาย​มี​ฝูง‍ปศุ‌สัตว์​จำ‌นวน​มาก) จง​อยู่​ใน​เขต​เมือง​ที่​ข้าพ‌เจ้า​ยก​ให้​พวก‍ท่าน​นั้น​ก่อน

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index