Search form

อพยพ 1:11

11เพราะ‍ฉะนั้น​คน​อียิปต์​จึง​ตั้ง​นาย​ทาส​ผู้‍บีบ‍บัง‍คับ​คน​อิสรา‌เอล​ให้​ทำ​งาน​หนัก และ​ให้​สร้าง​เมือง​คลัง‍หลวง​สำหรับ​ฟา‌โรห์​คือ เมือง​ปิ‌ธม​และ​เมือง​รา‌เม‌เสส

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index