Search form

อพยพ 1:18

18กษัตริย์​อียิปต์​จึง​มี​รับ‍สั่ง​ให้​นาง​ผดุง‌ครรภ์​เข้า‍เฝ้า ตรัส​ว่า “ทำไม​พวก‍เจ้า​จึง​ทำ​อย่าง‍นี้? ที่​ปล่อย​ให้​เด็ก‍ชาย​รอด‍ชีวิต”

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index