Search form

อพยพ 12:16

16ใน​วัน‍แรก​นั้น​ให้​มี​การ​ประ‌ชุม​บริ‌สุทธิ์ และ​ใน​วัน‍ที่​เจ็ด​ก็​ให้​มี​การ​ประ‌ชุม​บริ‌สุทธิ์ ห้าม​ทำ​งาน​ใดๆ ใน​วัน‍แรก​และ​วัน‍ที่​เจ็ด นอก‍จาก​การ​จัด‍เตรียม​อาหาร​ให้​ทุก​คน​รับ‍ประ‌ทาน

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index