Search form

อพยพ 12:3

3จง​สั่ง​ชุม‌นุม‍ชน​อิสรา‌เอล​ทั้ง‍สิ้น​ว่า ใน​วัน‍ที่​สิบ​เดือน​นี้ ให้​แต่‍ละ‍คน​เตรียม​ลูก‍แกะ ​ตัว‍หนึ่ง​ให้​ตน‍เอง​ตาม​สกุล บ้าน​ละ​หนึ่ง​ตัว

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index