Search form

อพยพ 12:6

6จง​เก็บ​ไว้​ให้​ดี​ถึง​วัน‍ที่​สิบ‍สี่​เดือน​นี้ แล้ว​ใน​เย็น​วัน‍นั้น ให้​ที่​ประ‌ชุม​ของ​ชุม‌นุม‍ชน​อิสรา‌เอล​ทั้ง‍หมด​ฆ่า​ลูก‍แกะ​นั้น

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index