Search form

อพยพ 13:2

2“จง​ถวาย​ลูก‍หัว‍ปี​ทั้ง‍หมด​แก่​เรา คือ​ทุก‍สิ่ง​ของ​ชน‍ชาติ​อิสรา‌เอล​ที่​ออก​จาก​ครรภ์​ครั้ง‍แรก ไม่​ว่า​จะ​เป็น​มนุษย์​หรือ​สัตว์ สิ่ง‍นั้น​เป็น​ของ​เรา”

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index