Search form

อพยพ 15:16

16ความ​รู้‍สึก​สยด‌สยอง​และ​ความ​ตก‍ใจ​กลัว​อุบัติ​ขึ้น​ใน​ใจ​ของ​พวก‍เขา

เนื่อง‍ด้วย​ฤทธา‌นุ‌ภาพ​แห่ง​พระ‍กร​ของ​พระ‍องค์ พวก‍เขา​หยุด‍นิ่ง​อยู่​เหมือน​ก้อน‍หิน

ข้า‍แต่​พระ‍ยาห์‌เวห์ จน​ประ‌ชา‍กร​ของ​พระ‍องค์​ผ่าน​พ้น​ไป

จน​ชน‍ชาติ​ซึ่ง​พระ‍องค์​ทรง​ซื้อ​ไว้​แล้ว​ผ่าน​ไป

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index