Search form

อพยพ 15:8

8โดย​ลม​ที่​ระบาย​จาก​ช่อง​พระ‍นา‌สิก ​น้ำ​ก็​รวม​ตัว​เป็น​กอง​สูง​ขึ้น

น้ำ‍ท่วม​ก็​ตั้ง​สูง​ขึ้น​ดัง​กำ‌แพง

ที่​ลึก​ใน​ใจ​กลาง​ท้อง​ทะเล​ก็​แข็ง​ตัว

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index