Search form

อพยพ 16:25

25โม‌เสส​จึง​บอก​ว่า “วัน‍นี้​จง​กิน​อาหาร​นั้น เพราะ​ว่า​วัน‍นี้​เป็น​วัน‍สะ‌บา‌โต​ของ​พระ‍ยาห์‌เวห์ วัน‍นี้​พวก‍ท่าน​จะ​ไม่​พบ​อาหาร​อย่าง​นั้น​ใน​ทุ่ง​เลย

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index