Search form

อพยพ 16:5

5ใน​วัน‍ที่​หก เมื่อ​พวก‍เขา​เตรียม​มานา​ที่​นำ​มา ก็​ให้​เก็บ​เพิ่ม​เป็น​สอง​เท่า​ของ​ที่​พวก‍เขา​เก็บ​ใน​วัน‍อื่นๆ ”

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index