Search form

อพยพ 17:9

9โม‌เสส​สั่ง​โย‌ชู‌วา​ว่า “จง​เลือก​ผู้‍ชาย ​ฝ่าย​เรา​ออก​ไป​สู้‍รบ​กับ​คน​อา‌มา‌เลข พรุ่ง‍นี้​เรา​จะ​ยืน​ถือ​ไม้‍เท้า​ของ​พระ‍เจ้า​อยู่​บน​ยอด‍เขา”

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index