Search form

อพยพ 18

คำ‍แนะ‍นำ​ของ​เย‌โธร

(ฉธบ.1:9-18)

1เย‌โธร​ปุ‌โร‌หิต​แห่ง​มี‌เดียน พ่อ‍ตา​ของ​โม‌เสส ได้‍ยิน​ถึง​กิจ‍การ​ทุก‍อย่าง​ที่​พระ‍เจ้า​ทรง​ทำ​เพื่อ​โม‌เสส และ​เพื่อ​อิสรา‌เอล​ประ‌ชา‍กร​ของ​พระ‍องค์ เมื่อ​พระ‍ยาห์‌เวห์​ทรง​นำ​อิสรา‌เอล​ออก​จาก​อียิปต์ 2เย‌โธร​พ่อ‍ตา​รับ​ศิป‌โป‌ราห์​ภรรยา​ของ​โม‌เสส​ไว้ หลัง‍จาก​ที่​โม‌เสส​ส่ง​กลับ​ไป 3พร้อม​กับ​บุตร​ทั้ง‍สอง​คน​ของ​นาง+ คน​หนึ่ง​ชื่อ​เกอร์‌โชม+ (เพราะ​โม‌เสส​กล่าว​ว่า “ข้าพ‌เจ้า​เป็น​คน‍ต่าง‍ด้าว ใน​ต่าง‍แดน”)+ 4อีก‍คน‍หนึ่ง​ชื่อ​เอ‌ลี‌เอ‌เซอร์+ (เพราะ​ท่าน​กล่าว​ว่า “พระ‍เจ้า​ของ​บิดา​ข้าพ‌เจ้า​เป็น​ผู้​อุป‌ถัมภ์​ของ​ข้าพ‌เจ้า​และ​ทรง​ให้​ข้าพ‌เจ้า​รอด​จาก​ดาบ​ของ​ฟา‌โรห์”) 5เย‌โธร​พ่อ‍ตา​ของ​โม‌เสส​พา​ภรรยา​และ​บุตร​ทั้ง‍สอง​คน​นั้น​มา‍หา​โม‌เสส​ใน​ถิ่น‍ทุร‌กัน‌ดาร ที่​เขา​ตั้ง‍ค่าย​อยู่​ที่​ภูเขา​ของ​พระ‍เจ้า 6เย‌โธร​ส่ง​ข่าว​ไป​บอก​โม‌เสส​ว่า “เรา​เย‌โธร​พ่อ‍ตา​ของ​ท่าน​พา​ภรรยา​ของ​ท่าน​กับ​บุตร​ทั้ง‍สอง​ของ​นาง​มา‍หา​ท่าน”

7โม‌เสส​ออก​ไป​ต้อน‍รับ​พ่อ‍ตา กราบ‍ลง​และ​จูบ​ท่าน ต่าง​ไต่‍ถาม​ทุกข์‍สุข​กัน​และ​กัน แล้ว​พา​กัน​เข้า​ไป​ใน​เต็นท์ 8โม‌เสส​เล่า​ให้​พ่อ‍ตา​ฟัง​ถึง​เหตุ‍การณ์​ทุก‍ประ‌การ ซึ่ง​พระ‍ยาห์‌เวห์​ทรง​ทำ​กับ​ฟา‌โรห์​และ​กับ​คน​อียิปต์ เพราะ​ทรง​เห็น​แก่​อิสรา‌เอล ทั้ง​ความ​ทุกข์‍ยาก​ลำ‌บาก​ทุก‍อย่าง​ซึ่ง​เกิด‍ขึ้น​แก่​คน​อิสรา‌เอล​ใน​ระหว่าง​ทาง และ​พระ‍ยาห์‌เวห์​โปรด​ช่วย​พวก‍เขา​ให้​พ้น‍ภัย​อย่าง‍ไร 9เย‌โธร​ก็​ยิน​ดี​ที่​ได้​ทราบ​ถึง​คุณ‍ความ‍ดี​ทุก‍อย่าง​ซึ่ง​พระ‍ยาห์‌เวห์​ได้​ทรง​ทำ​กับ​คน​อิสรา‌เอล ผู้​ซึ่ง​พระ‍องค์​โปรด​ช่วย​ให้​รอด‍พ้น​จาก​เงื้อม‍มือ​คน​อียิปต์

10เย‌โธร​จึง​กล่าว​ว่า “สาธุการ​แด่​พระ‍ยาห์‌เวห์ ผู้​ทรง​ช่วย​พวก‍ท่าน​ให้​รอด​จาก​มือ​อียิปต์​และ​จาก​หัตถ์​ของ​ฟา‌โรห์ ผู้​ทรง​ช่วย​ประ‌ชา‍กร​ให้​พ้น​จาก​เงื้อม‍มือ​ของ​คน​อียิปต์ 11บัด‍นี้​เรา​ทราบ​ว่า​พระ‍ยาห์‌เวห์​ทรง​เป็น​ใหญ่​กว่า​พระ​ทั้ง‍ปวง เพราะ​พระ‍องค์​ทรง​ช่วย​ประ‌ชา‍กร​ของ​พระ‍องค์​ให้​พ้น‍ภัย เมื่อ​คน​อียิปต์​กด‍ขี่​พวก‍เขา​อย่าง​ฮึกเหิม” 12เย‌โธร​พ่อ‍ตา​ของ​โม‌เสส​ก็​นำ​เครื่อง‍บูชา‍เผา‍ทั้ง‍ตัว และ​เครื่อง‍สัตว‌บูชา​ถวาย​แด่​พระ‍เจ้า ส่วน​อา‌โรน​กับ​บรร‌ดา​ผู้‍ใหญ่​ของ​อิสรา‌เอล​มา​รับ‍ประ‌ทาน​เลี้ยง​กับ​พ่อ‍ตา​ของ​โม‌เสส​เฉพาะ‍พระ‍พักตร์​พระ‍เจ้า

การ​แต่ง‍ตั้ง​ผู้‍พิพาก‌ษา

(ฉธบ.1:9-18)

13วัน‍รุ่ง‍ขึ้น โม‌เสส​นั่ง​ตัด‍สิน​ความ​ให้​ประ‌ชา‍ชน พวก‍เขา​ยืน​ห้อม‍ล้อม​โม‌เสส​ตั้ง‍แต่‍เช้า​จน​เย็น 14เมื่อ​พ่อ‍ตา​ของ​โม‌เสส​เห็น​ทุก‍อย่าง​ที่​โม‌เสส​ทำ​เพื่อ​ประ‌ชา‍ชน จึง​กล่าว​ว่า “นี่​ท่าน​ใช้​วิธี​อะไร​ปฏิ‌บัติ​กับ​ประ‌ชา‍ชน​เล่า? ทำไม​ท่าน​จึง​นั่ง​ทำ​งาน​อยู่​คน​เดียว? และ​ประ‌ชา‍ชน​ทั้ง‍หมด​ก็​ยืน​ล้อม​ท่าน​ตั้ง‍แต่‍เช้า​จน​เย็น” 15โม‌เสส​จึง​ตอบ​พ่อ‍ตา​ว่า “เพราะ​ประ‌ชา‍ชน​มา‍หา​ข้าพ‌เจ้า เพื่อ​ขอ​ให้​ทูล​ถาม​พระ‍เจ้า 16เมื่อ​พวก‍เขา​มี​การ​โต้‍เถียง​กัน​ก็​มา‍หา​ข้าพ‌เจ้า ข้าพ‌เจ้า​ก็​ตัด‍สิน​ความ​ระหว่าง​เขา​กับ​เพื่อน‍บ้าน และ​สอน​เขา​ให้​รู้‍จัก​กฎ‍เกณฑ์​ของ​พระ‍เจ้า​และ​ธรรม‍บัญญัติ​ของ​พระ‍องค์” 17พ่อ‍ตา​ของ​โม‌เสส​จึง​กล่าว​กับ​ท่าน​ว่า “ท่าน​ทำ​อย่าง‍นี้​ไม่‍ดี 18ทั้ง​ท่าน​และ​ประ‌ชา‍ชน​ที่​อยู่​กับ​ท่าน​นั้น​คง​จะ​อ่อน‍ล้า เพราะ​ภาระ​นี้​หนัก​เหลือ​กำลัง​ของ​ท่าน ท่าน​ไม่​สามารถ​ทำ​คน​เดียว​ได้ 19จง​ฟัง​เรา​บ้าง เรา​จะ​ให้​คำ‍แนะ‍นำ​แก่​ท่าน และ​ขอ​ให้​พระ‍เจ้า​สถิต​กับ​ท่าน ท่าน​จง​เป็น​ผู้​แทน​ของ​ประ‌ชา‍ชน​เฉพาะ‍พระ‍พักตร์​พระ‍เจ้า นำ​ความ​กราบ‍ทูล​พระ‍เจ้า 20ท่าน​จง​สั่ง‍สอน​พวก‍เขา​ให้​รู้​กฎ‍เกณฑ์​และ​ธรรม‍บัญญัติ คือ​ทำ​ให้​พวก‍เขา​รู้‍จัก​ทาง​ที่​เขา​ต้อง​ดำ‌เนิน​ชีวิต​และ​สิ่ง​ที่​ต้อง​ปฏิ‌บัติ 21ยิ่ง‍กว่า‍นั้น จาก​ประ‌ชา‍ชน​ทั้ง‍หมด ท่าน​จง​มอง‍หา​คน​ที่​มี​ความ​สามารถ ที่​ยำ‌เกรง​พระ‍เจ้า ที่​ไว้​ใจ​ได้ และ​ที่​เกลียด​สินบน จง​แต่ง​ตั้ง​คน​อย่าง‍นี้​ไว้​เหนือ​พวก‍เขา เป็น​ผู้‍ปก‍ครอง​คน​พัน​คน​บ้าง ร้อย​คน​บ้าง ห้า‍สิบ​คน​บ้าง สิบ​คน​บ้าง 22ให้​พวก‍เขา​พิพาก‌ษา​คดี​ของ​ประ‌ชา‍ชน​อยู่​เสมอ ส่วน​คดี​ใหญ่ๆ ก็​ให้​พวก‍เขา​นำ​มา​แจ้ง​ต่อ​ท่าน แต่​คดี​เล็กๆ น้อยๆ ให้​พวก‍เขา​ตัด‍สิน​เอง การ‍งาน​ของ​ท่าน​จะ​เบา‍ลง และ​พวก‍เขา​จะ​แบก​ภาระ​ร่วม​กับ​ท่าน 23ถ้า​ทำ​ดัง‍นี้​และ​พระ‍เจ้า​ทรง​บัญชา​แล้ว ท่าน​ก็​จะ​สามารถ​ทน​ได้ และ​ประ‌ชา‍ชน​ทั้ง‍หมด​นี้​ก็​จะ​ไป​ยัง​ที่​อาศัย​ของ​ตน​ด้วย​ความ​สงบ‍สุข”

24โม‌เสส​ก็​เชื่อ‍ฟัง​ถ้อย‍คำ​ของ​พ่อ‍ตา และ​ทำ​ตาม​ที่​ท่าน​กล่าว​ทุก‍ประ‌การ 25โม‌เสส​จึง​เลือก​คน​ที่​มี​ความ​สามารถ​จาก​คน​อิสรา‌เอล​ทั้ง‍หมด และ​ตั้ง​ให้​เป็น​หัว‍หน้า​ประ‌ชา‍ชน เป็น​ผู้‍ปก‍ครอง​คน​พัน​คน​บ้าง ร้อย​คน​บ้าง ห้า‍สิบ​คน​บ้าง สิบ​คน​บ้าง 26คน​เหล่า‍นั้น​พิพาก‌ษา​คดี​ของ​ประ‌ชา‍ชน​อยู่​เสมอ แต่​คดี​ยากๆ พวก‍เขา​นำ​ไป​แจ้ง​โม‌เสส ส่วน​คดี​เล็กๆ น้อยๆ พวก‍เขา​ตัด‍สิน​เอง 27โม‌เสส​ส่ง​พ่อ‍ตา​ของ​ตน​กลับ​ไป พ่อ‍ตา​ก็​กลับ​ไป​ยัง​แผ่น‍ดิน​ของ​ตน

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index