Search form

อพยพ 19:12

12จง​กำ‌หนด​เขต​ให้​ประ‌ชา‍ชน​อยู่​รอบ​ภูเขา แล้ว​กำ‍ชับ​ว่า ‘จง​ระวัง​ตัว​ให้​ดี อย่า​ขึ้น​ไป​บน​ภูเขา​หรือ​ถูก‍ต้อง​เชิง‍เขา​นั้น ใคร​ถูก‍ต้อง​ภูเขา​ต้อง​มี​โทษ​ถึง​ตาย

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index