Search form

อพยพ 19:16

16อยู่​มา​พอ‍ถึง​รุ่ง‍เช้า​วัน‍ที่​สาม ก็​เกิด​ฟ้า‍ร้อง​ฟ้า‍แลบ มี​เมฆ​หนา‍ทึบ​ปก‍คลุม​ภูเขา​นั้น​กับ​มี​เสียง​แตร​ดัง‍สนั่น จน​ประ‌ชา‍ชน​ทุก​คน​ใน​ค่าย​พา​กัน​กลัว​จน​ตัว‍สั่น

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index