Search form

อพยพ 2:5

5เมื่อ​พระ‍ราช‌ธิดา​ของ​ฟา‌โรห์​เสด็จ​ลง‍สรง​ที่​แม่‍น้ำ และ​พวก​สาว‍ใช้​เดิน​เที่ยว​ตาม​ริม‍ฝั่ง พระ‍นาง​ทรง​เห็น​ตะ‌กร้า​อยู่​กลาง​กอ‍ปรือ จึง​มี​รับ‍สั่ง​ให้​สาว‍ใช้​ไป​นำ​มา

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index