Search form

อพยพ 2:7

7พี่‍สาว​เด็ก​นั้น​จึง​ทูล​ถาม​พระ‍ราช‌ธิดา​ของ​ฟา‌โรห์​ว่า “จะ​ให้​หม่อม‍ฉัน​ไป​หา​แม่‍นม​ชาว​ฮีบรู​มา​เลี้ยง​ทารก​นี้​ให้​พระ‍นาง​ไหม?”

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index