Search form

อพยพ 20:24

24จง​ใช้​ดิน​ก่อ​แท่น‍บูชา​สำหรับ​เรา และ​บน​แท่น​นั้น​จง​ใช้​แกะ​และ​โค​ของ​เจ้า​เป็น​เครื่อง‍บูชา‍เผา‍ทั้ง‍ตัว และ​เป็น​เครื่อง‍ศานติ‍บูชา​แก่​เรา และ​เรา​จะ​มา‍หา​เจ้า​และ​อวย‍พร​เจ้า​ใน​ทุก​แห่ง​ที่​เรา​ให้​ระลึก‍ถึง​นาม​ของ​เรา

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index