Search form

อพยพ 21:16

16“ผู้​ใด​ลัก​คน​ไป​ขาย​ก็​ดี หรือ​มี​ผู้​พบ​คน​ที่​ถูก​ลัก​ไป​อยู่​ใน​มือ​ของ​ผู้​นั้น​ก็​ดี ผู้​ลัก​นั้น​จะ​ต้อง​ถูก​ปรับ‍โทษ​ถึง​ตาย

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index