Search form

อพยพ 21:28

กฎ​ข้อ​บัง‍คับ​เกี่ยว‍กับ​ความ​รับ‍ผิด‍ชอบ​ของ​เจ้า‍ของ

28“ถ้า​โค​ขวิด​ชาย​หรือ​หญิง​ถึง​ตาย จง​เอา​หิน​ขว้าง​โค​นั้น​ให้​ตาย และ​ห้าม​กิน​เนื้อ​ของ​มัน แต่​เจ้า​ของ​โค​ตัว​นั้น​ไม่‍มี​โทษ

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index