Search form

อพยพ 21:8

8ถ้า​หญิง​นั้น​ไม่​เป็น​ที่​พอ‍ใจ​ของ​นาย​ที่​ยก​เธอ​ขึ้น​เป็น​ภรรยา‍น้อย​ของ​ตน นาย​ต้อง​ยอม​ให้​เธอ​ถูก​ไถ่‍คืน แต่​นาย​ไม่‍มี​สิทธิ์​จะ​ขาย​หญิง​นั้น​ให้​แก่​ชาว​ต่าง‍ประ‌เทศ เพราะ​นาย​ทำ​ผิด​สัญญา​ต่อ​หญิง​นั้น​แล้ว

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index