Search form

อพยพ 22:1

กฎ​ข้อ​บัง‍คับ​เกี่ยว‍กับ​การ​คืน​ของ

1“ถ้า​ผู้​ใด​ลัก​โค​หรือ​แกะ​ไป​ฆ่า​หรือ​ขาย ให้​ผู้​นั้น​ชด‍ใช้​โค​ห้า​ตัว​แทน​โค​หนึ่ง​ตัว และ​แกะ​สี่​ตัว​แทน​แกะ​หนึ่ง​ตัว

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index