Search form

อพยพ 22:6

6“ถ้า​ไฟ​ลุก​กอง​หนาม และ​ลาม​ไป​ติด​กอง‍ข้าว หรือ​ต้น‍ข้าว​ซึ่ง​ยัง​ไม่‍ได้​เกี่ยว หรือ​ติด​ทุ่ง‍นา​จน​ไหม้​เสีย ผู้​ที่​จุด​ไฟ​นั้น​ต้อง​จ่าย​ค่า‍เสีย‍หาย​เต็ม​จำ‌นวน

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index