Search form

อพยพ 23:11

11แต่​ปี​ที่​เจ็ด​นั้น​จง​งด​เสีย ปล่อย​ให้​นา​นั้น​ว่าง​อยู่ เพื่อ​ให้​ประ‌ชา‍ชน​ที่​ยาก‍จน​ของ​เจ้า​เก็บ​กิน ส่วน​ที่​เหลือ​นั้น​ก็​ให้​สัตว์‍ป่า​กิน ส่วน​สวน‍องุ่น​และ​สวน​มะกอก​เจ้า​จง​ทำ​เช่น‍เดียว‍กัน

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index