Search form

อพยพ 23:18

18“ห้าม​ถวาย​เลือด​จาก​เครื่อง‍สัตว‌บูชา​ของ​เรา​พร้อม​กับ​ขนม‍ปัง​ใส่​เชื้อ และ​ห้าม​ปล่อย​ให้​ไข​มัน​ใน​เทศ‌กาล​เลี้ยง​ของ​เรา​เหลือ​อยู่​จน‍ถึง​รุ่ง‍เช้า

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index