Search form

อพยพ 25:2

2“จง​บอก​ชน‍ชาติ​อิสรา‌เอล​ให้​นำ​ของ​มา​ถวาย​เรา ของ​นั้น​ให้​รับ​มา​จาก​ทุกๆ คน​ที่​เต็ม​ใจ​ถวาย

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index