Search form

อพยพ 26:9

9ม่าน​ห้า​ผืน​ให้​เกี่ยว‍ติด‍กัน​ต่าง‍หาก และ​ม่าน​อีก​หก​ผืน​ให้​เกี่ยว‍ติด‍กัน​ต่าง‍หาก​เช่น‍กัน และ​จง​พับ​ม่าน​ผืน​ที่​หก​นั้น​สอง​ทบ ให้​ห้อย​ซ้อน​ลง‍มา​ข้าง‍หน้า​เต็นท์

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index