Search form

อพยพ 28

เสื้อ‍ตำ‌แหน่ง​ของ​ปุ‌โร‌หิต

(อพย.39:1-7)

1“จง​นำ​อา‌โรน​พี่‍ชาย​ของ​เจ้า กับ​บรร‌ดา​บุตร​ของ​เขา​ออก​จาก​ท่าม‍กลาง​ชน‍ชาติ​อิสรา‌เอล​ให้​มา​อยู่​ใกล้​เจ้า เพื่อ​จะ​เป็น​ปุ‌โร‌หิต​ปรน‌นิ‌บัติ​เรา คือ​ทั้ง​อา‌โรน​กับ​บรร‌ดา​บุตร​ของ​อา‌โรน​ได้​แก่​นา‌ดับ อา‌บี‌ฮู เอ‌เล‌อา‌ซาร์ และ​อิ‌ธา‌มาร์ 2แล้ว​จง​ทำ​เสื้อ‍ตำ‌แหน่ง​บริ‌สุทธิ์​สำหรับ​อา‌โรน​พี่‍ชาย​ของ​เจ้า​ให้​เป็น​เกียรติ​และ​ให้​สง่า‍งาม 3และ​เจ้า​จง​กล่าว​กับ​ช่าง‍ฝี‍มือ​ทุก‍คน ซึ่ง​เรา​ให้​พวก‍เขา​เต็ม‍เปี่ยม​ด้วย​สติ‍ปัญญา แล้ว​พวก‍เขา​จะ​ทำ​เสื้อ‍ตำ‌แหน่ง​เพื่อ​แยก​อา‌โรน​ออก​มา​ปรน‌นิ‌บัติ​เรา​ใน​ตำ‌แหน่ง​ปุ‌โร‌หิต 4ให้​พวก‍เขา​ทำ​เสื้อ‍ตำ‌แหน่ง​ดัง​ต่อ‍ไป‍นี้​คือ ทับ‍ทรวง เสื้อ​เอ‌โฟด เสื้อ‍คลุม เสื้อ​ยาว​กรอม​เท้า ผ้า‍มา‌ลา และ​สาย‍รัด‍เอว และ​ให้​พวก‍เขา​ทำ​เสื้อ‍ตำ‌แหน่ง​บริ‌สุทธิ์​สำหรับ​อา‌โรน​พี่‍ชาย​ของ​เจ้า​และ​บรร‌ดา​บุตร​ของ​เขา เพื่อ​จะ​ได้​เป็น​ปุ‌โร‌หิต​ปรน‌นิ‌บัติ​เรา

5“ให้​พวก​ช่าง‍ฝี‍มือ​ใช้​ทอง‍คำ ด้าย‍สี‍ฟ้า สี‍ม่วง สี‍แดง‍เข้ม และ​ผ้า‍ป่าน‍เนื้อ‍ดี

เสื้อ​เอ‌โฟด

6“ให้​พวก‍เขา​ทำ​เสื้อ​เอ‌โฟด​ด้วย​ทอง‍คำ ด้วย​ด้าย‍สี‍ฟ้า สี‍ม่วง สี‍แดง‍เข้ม และ​ผ้า‍ป่าน‍เนื้อ‍ดี ตัด​ด้วย​ฝี‍มือ​ช่าง‍ชำนาญ‍งาน 7ให้​มี​แถบ​ผูก​บ่า​สอง​ชิ้น​ที่​ปลาย​สอง​ข้าง เพื่อ​ผูก​เข้า​ด้วย‍กัน 8สาย‍รัด‍เอว​ที่​ทอ​อย่าง​ประ‌ณีต​ของ​เอ‌โฟด ก็​ให้​ทำ​ด้วย​ฝี‍มือ​อย่าง​เดียว‍กัน และ​ใช้​วัสดุ​อย่าง​เดียว​กับ​เอ‌โฟด คือ​ทอง‍คำ ด้าย‍สี‍ฟ้า สี‍ม่วง สี‍แดง‍เข้ม และ​ผ้า‍ป่าน‍เนื้อ‍ดี 9แล้ว​ให้​ใช้​โอ‌นิกซ์​สอง​แผ่น​สำหรับ​จา‌รึก​ชื่อ​เผ่า+ ​ของ​อิสรา‌เอล​ไว้ 10ที่​แก้ว​แผ่น​หนึ่ง​ให้​จา‌รึก​ชื่อ​หก​ชื่อ และ​แผ่น​ที่​สอง​ก็​ให้​จา‌รึก​ชื่อ​ที่​เหลือ​อีก​หก​ชื่อ​ตาม​ลำ‌ดับ​การ​เกิด 11ให้​ช่าง‍แกะ‍สลัก​จา‌รึก​ชื่อ​บรร‌ดา​บุตร​อิสรา‌เอล​ไว้​ที่​แก้ว​ทั้ง‍สอง​แผ่น​นั้น​เหมือน​อย่าง​แกะ​ตรา แล้ว​ฝัง​บน​กระ‌เปาะ​ทอง‍คำ​ซึ่ง​มี​ลวด‍ลาย‍วิจิตร 12แก้ว​ทั้ง‍สอง​แผ่น​นั้น​ให้​ติด​บน​บ่า​ทั้ง‍สอง​ข้าง​ของ​เสื้อ​เอ‌โฟด ให้​เป็น​ที่​ระลึก‍ถึง​บรร‌ดา​บุตร​แห่ง​อิสรา‌เอล และ​อา‌โรน​จะ​แบก​ชื่อ​เขา‍ทั้ง‍หลาย​ไว้​บน​บ่า​ทั้ง‍สอง​ข้าง เฉพาะ‍พระ‍พักตร์​พระ‍ยาห์‌เวห์​เพื่อ​เป็น​ที่​ระลึก 13เจ้า​จง​ทำ​กระ‌เปาะ​ทอง‍คำ​มี​ลวด‍ลาย‍วิจิตร 14กับ​ทำ​สร้อย​สอง​เส้น​ด้วย​ทอง‍คำ​บริ‌สุทธิ์ เป็น​สร้อย​ถัก​เกลียว แล้ว​ติด​ที่​กระ‌เปาะ​นั้น

ทับ‍ทรวง

(อพย.39:8-21)

15“และ​เจ้า​จง​ทำ​ทับ‍ทรวง​สำหรับ​ค้น‍หา​พระ‍ทัย​พระ‍เจ้า+ ด้วย​ฝี‍มือ​ช่าง‍ชำนาญ‍งาน​เหมือน​ทำ​เอ‌โฟด คือ​ทำ​ด้วย​ทอง‍คำ ด้าย‍สี‍ฟ้า สี‍ม่วง สี‍แดง‍เข้ม​และ​ผ้า‍ป่าน‍เนื้อ‍ดี 16และ​ให้​ทำ​เป็น​รูป​สี่‍เหลี่ยม‍จัตุ‌รัส พับ​ทบ​กลาง​ยาว 22 เซนติ‌เมตร กว้าง 22 เซนติ‌เมตร 17จง​ฝัง​อัญมณี​เป็น​สี่​แถว​บน​ทับ‍ทรวง​นั้น แถว​ที่​หนึ่ง​ฝัง​คาร์‌เน‌เลียน เพอ‌ริ‌โด และ​มรกต 18แถว​ที่​สอง​ฝัง​เทอร์‌คอยซ์ ไพลิน และ​เพชร 19แถว​ที่​สาม​ฝัง​เพทาย โมรา และ​แอ‌เม‌ทิสต์ 20แถว​ที่​สี่​ฝัง​เบ‌ริล โอ‌นิกซ์ และ​แจส‌เพอร์ อัญมณี​ทั้ง‍หมด​นี้​ให้​ฝัง​ใน​ลวด‍ลาย​อัน​ละ‌เอียด​ที่​ทำ​ด้วย​ทอง‍คำ 21อัญมณี​ทั้ง​สิบ‍สอง​อย่าง‍นี้​ให้​จา‌รึก​ชื่อ​แต่​ละ​ชื่อ​ของ​บรร‌ดา​บุตร​อิสรา‌เอล​ไว้​เหมือน​แกะ​ตรา ตาม​ลำ‌ดับ​สิบ‍สอง​เผ่า 22และ​เจ้า​จง​ทำ​สร้อย​ถัก​เกลียว​ด้วย​ทอง‍คำ​บริ‌สุทธิ์​สำหรับ​ทับ‍ทรวง 23และ​เจ้า​จง​ทำ​ห่วง​ทอง‍คำ​สอง​ห่วง​ติด​ที่​มุม​บน​ทั้ง‍สอง​ของ​ทับ‍ทรวง 24ส่วน​สร้อย​ทอง‍คำ​สอง​สาย​นั้น ให้​เกี่ยว​ที่​ห่วง​สอง​ห่วง​ตรง​มุม​ทับ‍ทรวง 25และ​ปลาย​สร้อย​ทั้ง‍สอง​ข้าง ให้​ติด​กับ​กระ‌เปาะ​ที่​มี​ลวด‍ลาย‍วิจิตร​ทั้ง‍สอง และ​ให้​ติด​ไว้​ข้าง‍หน้า​ที่​แถบ​ยึด​เอ‌โฟด​บน​บ่า​ทั้ง‍สอง​ข้าง 26จง​ทำ​ห่วง​ทอง‍คำ​สอง​ห่วง ติด​ที่​มุม​ล่าง​ทั้ง‍สอง​ข้าง​ของ​ทับ‍ทรวง​ข้าง‍ใน​ที่​ติด​เอ‌โฟด 27จง​ทำ​ห่วง​ทอง‍คำ​อีก​สอง​ห่วง​ใส่​ใต้​แถบ​ที่​ผูก​บ่า​ทั้ง‍สอง​ข้าง​ของ​เอ‌โฟด​เหนือ​สาย‍รัด‍เอว​ซึ่ง​ทอ​อย่าง​ประ‌ณีต 28ให้​ผูก​ทับ‍ทรวง​นั้น​ติด​กับ​เสื้อ​เอ‌โฟด​ด้วย โดย​ใช้​ด้าย​ถัก​สี‍ฟ้า​ร้อย​ผูก​ที่​ห่วง ให้​ทับ‍ทรวง​ทับ​สาย‍รัด‍เอว​ที่​ทำ​ด้วย​ฝี‍มือ​ประ‌ณีต​ของ​เสื้อ​เอ‌โฟด​เพื่อ​ไม่‍ให้​ทับ‍ทรวง​หลุด​ไป​จาก​เสื้อ​เอ‌โฟด 29อา‌โรน​จึง​จะ​มี​ชื่อ​บรร‌ดา​บุตร​ของ​อิสรา‌เอล​จา‌รึก​ไว้​ที่​ทับ‍ทรวง​สำหรับ​ค้น‍หา​พระ‍ทัย​พระ‍เจ้า​ติด​ที่​อก​ของ​ตน ให้​เป็น​ที่​ระลึก​เฉพาะ‍พระ‍พักตร์​พระ‍ยาห์‌เวห์​เสมอ เมื่อ​เขา​เข้า​ไป​ใน​วิสุทธิ‍สถาน​นั้น 30จง​ใส่​อู‌ริม​และ​ทูม‌มิม+ ​ไว้​ใน​ทับ‍ทรวง​สำหรับ​ค้น‍หา​พระ‍ทัย​พระ‍เจ้า และ​ของ​สอง​สิ่ง‍นี้​จะ​อยู่​ที่​หัว‍ใจ​ของ​อา‌โรน​เมื่อ​เข้า‍เฝ้า​พระ‍ยาห์‌เวห์ อา‌โรน​จะ​รับ​ภาระ​การ​พิพาก‌ษา​ชน‍ชาติ​อิสรา‌เอล​ไว้​ที่​หัว‍ใจ​ของ​ตน​เฉพาะ‍พระ‍พักตร์​พระ‍ยาห์‌เวห์​เสมอ

เสื้อ‍ตำ‌แหน่ง​อื่นๆ ของ​ปุ‌โร‌หิต

(อพย.39:22-31)

31“เจ้า​จง​ทำ​เสื้อ‍คลุม​ให้​เข้า​ชุด​กับ​เอ‌โฟด​ด้วย​ผ้า​สี‍ฟ้า​ล้วน 32ให้​ทำ​ช่อง​คอ​กลาง​ผืน​เสื้อ แล้ว​ขลิบ​รอบ​คอ​ด้วย​ผ้า‍ทอ เช่น​เดียว​กับ​คอ​เสื้อ​ทหาร+ ​เพื่อ​จะ​ไม่‍ให้​ขาด 33ที่​ชาย‍ล่าง​ของ​เสื้อ‍คลุม​ให้​ปัก​รูป​ทับ‌ทิม​ด้วย​ด้าย‍สี‍ฟ้า สี‍ม่วง สี‍แดง‍เข้ม​รอบ​ชาย‍เสื้อ และ​ติด​ลูก‍พรวน​ทอง‍คำ​โดย​รอบ​สลับ​กับ​ผล​ทับ‌ทิม 34ลูก‍พรวน​ทอง‍คำ​ลูก​หนึ่ง ผล​ทับ‌ทิม​ผล​หนึ่ง ลูก‍พรวน​ทอง‍คำ​อีก​ลูก​หนึ่ง ผล​ทับ‌ทิม​อีก​ผล​หนึ่ง รอบ​ชาย‍ล่าง​ของ​เสื้อ‍คลุม 35อา‌โรน​จะ​สวม​เสื้อ‍คลุม​ตัว​นั้น​เมื่อ​ทำ​งาน​ปรน‌นิ‌บัติ และ​จะ​ได้‍ยิน​เสียง​ลูก‍พรวน​เมื่อ​เข้า‍เฝ้า​พระ‍ยาห์‌เวห์​ใน​วิสุทธิ‍สถาน และ​เมื่อ​เดิน​ออก​มา เพื่อ​เขา​จะ​ไม่​ตาย

36“เจ้า​จง​ทำ​แผ่น​ทอง‍คำ​บริ‌สุทธิ์+ จา‌รึก​คำ​ว่า ‘บริ‌สุทธิ์​แด่​พระ‍ยาห์‌เวห์’ ไว้​เหมือน​อย่าง​แกะ​ตรา 37และ​เจ้า​จง​เอา​ด้าย​ถัก​สี‍ฟ้า​ผูก​แผ่น​ทอง‍คำ​นั้น​ไว้​บน​ผ้า‍มา‌ลา​ให้​อยู่​ที่​ข้าง‍หน้า​ผ้า‍มา‌ลา 38แผ่น​ทอง‍คำ​นั้น​จะ​อยู่​ที่​หน้า‍ผาก​ของ​อา‌โรน และ​อา‌โรน​จะ​รับ​ความ​ผิด​ใดๆ ที่​คน​อิสรา‌เอล​ทำ​เมื่อ​ถวาย​ของ​บูชา​อัน​บริ‌สุทธิ์ และ​แผ่น​ทอง‍คำ​นั้น​ให้​อยู่​ที่​หน้า‍ผาก​ของ​อา‌โรน​เสมอ เพื่อ​พระ‍ยาห์‌เวห์​จะ​ทรง​รับ​สิ่ง‍ของ​เหล่า‍นั้น​จาก​เขา

39“จง​ทอ​เสื้อ​ยาว​กรอม​เท้า​ด้วย​ป่าน‍เนื้อ‍ดี ส่วน​ผ้า‍มา‌ลา​นั้น​จง​ทำ​ด้วย​ผ้า‍ป่าน‍เนื้อ‍ดี และ​สาย‍รัด‍เอว​นั้น​จง​ทำ​และ​ตก‍แต่ง​ด้วย​งาน​ปัก

40“จง​ทำ​เสื้อ​ยาว​กรอม​เท้า สาย‍รัด‍เอว​และ​หมวก สำหรับ​บรร‌ดา​บุตร​ของ​อา‌โรน​ให้​เป็น​เกียรติ​และ​ให้​สง่า‍งาม 41จง​ตก‍แต่ง​อา‌โรน​พี่‍ชาย​ของ​เจ้า​และ​บุตร​ของ​เขา​ด้วย​เสื้อ‍ตำ‌แหน่ง​ของ​ปุ‌โร‌หิต แล้ว​จง​เจิม​และ​สถาปนา​อีก‍ทั้ง​ชำระ​พวก‍เขา​ให้​บริ‌สุทธิ์ เพื่อ​ให้​เขา​เป็น​ปุ‌โร‌หิต​ปรน‌นิ‌บัติ​เรา 42จง​ทำ​ชั้น‍ใน​ให้​เขา‍ทั้ง‍หลาย​ด้วย​ผ้า‍ป่าน​ยาว​ตั้ง‍แต่​เอว​ไป​จน‍ถึง​ต้น‍ขา​เพื่อ​จะ​ปก‍ปิด​กาย​ที่​เปลือย 43ให้​อา‌โรน​กับ​บุตร​ของ​เขา​สวม​เมื่อ​เข้า​ไป​ใน​เต็นท์‍นัด‍พบ และ​เมื่อ​เข้า​ใกล้​แท่น‍บูชา​เพื่อ​จะ​ปรน‌นิ‌บัติ​ใน​วิสุทธิ‍สถาน เพื่อ​ไม่‍ให้​พวก‍เขา​ทำ​บาป​และ​ต้อง​ตาย เรื่อง​นี้​ให้​เป็น​กฎ‍เกณฑ์​เนือง‍นิตย์​สำหรับ​เขา และ​เชื้อ‍สาย​ของ​เขา

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index