Search form

อพยพ 28:12

12แก้ว​ทั้ง‍สอง​แผ่น​นั้น​ให้​ติด​บน​บ่า​ทั้ง‍สอง​ข้าง​ของ​เสื้อ​เอ‌โฟด ให้​เป็น​ที่​ระลึก‍ถึง​บรร‌ดา​บุตร​แห่ง​อิสรา‌เอล และ​อา‌โรน​จะ​แบก​ชื่อ​เขา‍ทั้ง‍หลาย​ไว้​บน​บ่า​ทั้ง‍สอง​ข้าง เฉพาะ‍พระ‍พักตร์​พระ‍ยาห์‌เวห์​เพื่อ​เป็น​ที่​ระลึก

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index