Search form

อพยพ 30:10

10ให้​อา‌โรน​ทำ​พิธี​ลบ​บาป​ที่​เชิง‍งอน​ปี​ละ​ครั้ง ให้​เขา​ลบ​มลทิน​แท่น​นั้น​ปี​ละ​ครั้ง​ด้วย​เลือด​ของ​เครื่อง‍บูชา‍ลบ‍ล้าง‍บาป​ตลอด‍ชั่ว‍ชาติ‍พันธุ์​ของ​พวก‍เจ้า แท่น​นั้น​จะ​บริ‌สุทธิ์​ที่​สุด​แด่​พระ‍ยาห์‌เวห์”

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index